fbpx

Små lokalproduserte og mobile badstubygg kan nå gjøres tilgjengelige for allmenheten

Tekst: Per Apelseth • Foto: Per Stian Johnsen

Bak prosjektet Flytende badstue står Daniel Theodor Jangmar Paulsen og Jo Borkhus fra Kragerø. Sigurd Gausdal kom tidlig med, og gjorde prosjektledelsen til en svært dynamisk trio. Planen om flytende saunaer har vakt stor interesse, og mottatt støtte fra blant annet Omstillingsprogrammet og Sparebankstiftelsen. 

Mobile badstuenheter er et vel utprøvd konsept, og finnes i mange ulike utgaver, forteller Daniel: Badstuinitiativ fra Risør, Stavern, Holmestrand og Horten har vært i kontakt med oss med spørsmål om prosess og modell. Sørenga badstuforening i Oslo er en stor og god mor for alle badstuinitiativ i Norge. Interessen er stor. Det er i ferd med å dannes en felles organisasjon for alle badstutilbud i landet. Vi ønsker å utvikle den riktige lokale modellen for Kragerø. 

SAUNA SOM STEDSUTVIKLING

Daniel, Jo og Sigurd har laget prosjektplanen for den flytende badstuen som ligger fortøyd ved Gunnarsholmen. Kragerøkarene har arbeidet mye med å videreutvikle sitt konsept. Hvor store må badstuene være, hvor skal de ligge og når bør de første bli plassert ut? 

Kragerø er en småby ved havet, der bading alltid har vært en populær aktivitet i sommersesongen. Med godt oppvarmede badstuer i sjøkanten kan badesesongen utvides både mot vår og høst. Ja, til og med bli en helårsaktivitet. Dette har saunaprosjektet tatt på alvor. De mobile badstuenhetene vil bli et fint lokalt tilskudd til rekreasjon og folkehelse.

Flytende badstuer har fått god hjelp og rådgivning fra Telemark Næringshage. Prosjektet har også blitt kontaktet av mange enkeltpersoner som ønsker å se idéen om utendørs badstuer bli til virkelighet. 

SAUNA/POD

De tre gründerne har kalt sin flytende badstumodell SAUNA/POD, og fra starten av involvert brukergrupper og samarbeidspartnere for å utvikle en riktig forretningsmodell. Et mål er å legge forholdene til rette for produksjon og salg av flytende badstuer i Kragerødistriktet. 

Forretningsmodellen ble raskt til en foreningsmodell åpen for alle, og med fokus på at alt overskudd kanaliseres til gavn for foreningens vedtatte målsettinger. Paulsen, Borkhus og Gausdal har tatt initiativ til dannelsen av Kragerø Badstuforening, og ser for seg et sammensatt kundegrunnlag for fremtidig drift. Først og fremst Kragerøs helårsbefolkning, dernest bedrifter, lag og foreninger, og selvfølgelig tilreisende. 

På vegne av det lokale badstuinitiativet takker Daniel Kragerøs næringsliv, og vektlegger lokal godvilje og kompetanse. Andre gode bidrag har vært flyteelementer og badestige fra Marinex, finsnekring fra LØD, selvforsynt solcellestrøm fra Kragerø energi, Osp fra Peder Aarø, formgivning av MER/ arkitekter, kjempestøtte fra Havnesjefen og hans vennlige –vesen. I tillegg til mange fordelaktige lokale avtaler har det bidratt til et vellykket prosjekt så langt.

Fire livsfriske og sporty helårsbadende kragerøkvinner stilte mer enn gjerne opp for å teste sjønær sauna med Kragerø Badstuforening. Camilla Skjerven Langlo, Anne Mette Snøås, Brigitte Kristoffersen Apelseth og Linda Forsbom anbefaler flytende badstue på det varmeste og kaldeste…

Helårstrivsel er viktig for å utvikle Kragerø. Flytende badstuer kan bli stedsutvikling på sitt beste.

F.v. Linda Forsbom, Brigitte Kristoffersen Apelseth, Camilla Skjerven Langlo og Anne Mette Snøås

Følg Kragerø Badstuforening på Facebook

For mere info, booking og medlemskap sjekk ut nettsiden kragerøbadstuforening.no

ÅPNING TORSDAG 15. APRIL!