fbpx

På Store Fluer helt øst i Kragerø skjærgård og på Styrmannsholmen helt i sør erstattes gamle hytter med nye og funksjonelle fritidsboliger i pakt med naturlandskapet

Tekst: Angelique Krafft • Foto: Birgitte Sjøberg og Arkitekthuset (skisser)

Det som en gang var en liten hytte med anneks og utedo på Store Fluer innenfor Jomfruland, er erstattet med en fritidsbolig der arkitekten har hatt terrenget og naturen i tankene da han formga de nye bygningene.

Store Fluer er en forholdsvis kupert øy og området der fritidsboligen ligger er i et område naturlig avgrenset mot syd av en sterkt stigende bratt skråning med til dels store steiner i tett vegetasjon. Fritidsboligen er gitt et lett utrykk, bygget i tre med store glassflater. Formen er gitt for å fange inn så mye sol som mulig og skape lune plasser i forhold til vind som trekker ned sundet ut mot forlengelsen av Kreppa, eller når den kommer nordøst og feier over Eksefjorden. Med bruk av naturlig grånende kledning harmonerer fritidsboligen med omgivelsene og står seg godt mot den bakenforliggende fjellskråningen med tett vegetasjon, forklarer sivilarkitekt Morten Lunøe i Arkitekthuset Kragerø.

«Vår filosofi i ethvert prosjekt er respekt for de bebygde og naturgitte forutsetningene»

Arkitekthuset

Terrenget har rangen

Utedoen er fjernet og erstattet av anneks som er gitt samme uttrykk som hovedhytta og som ligger diskret plassert delvis skjult av en fjellknaus sett fra sjøen. Annekset er plassert på linje med soveromsfløy og lagt lavere ned i terrenget. Uthuset er trukket godt tilbake, skjermet av foranliggende fjellrygg ut mot sjøen og utført i samme materialer som øvrig bebyggelse, i harmoni med omkringliggende terreng og natur.

Å få godkjent en søknad om dispensasjon til erstatningshytter og ombygging handler alltid om viktigheten av å ta hensyn til natur, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og det biologiske mangfoldet i området. At vi som arkitekter formgir bygg som harmonerer ende bedre med landskapet og terrenget enn det som stod der fra før, er vi stolte av å få bidra til, smiler sivilarkitekt David Løffler.

Nye formspråk

Siden 2010 har han jobbet sammen med Lunøe og de fem andre kollegaene i Arkitekt-huset Kragerø, og til høsten kommer to nye arkitekter til med i det kreative felleskapet. Med mer enn 30 års erfaring bidrar Arkitekt-huset med prosjektering av alle typer bygg med alle elementer tilknyttet prosjektene. Selv om firmaet bistår med både private og offentlige bygg, er det fritidsboliger i vakre Kragerø skjærgård med i alt 495 øyer og holmer, som dominerer arbeidsfeltet. Kontorets filosofi i ethvert prosjekt er respekt for de bebygde og naturgitte forutsetningene. Enten det er hytter i skjærgården eller innenfor en tett bystruktur, ønsker de å fokusere på en arkitektur der sted- og landskapstilpasning er viktige forutsetninger.

Samtidig som vi mener det er viktig med en følsomhet ovenfor etablerte bygningsmiljøer og tradisjoner, ønsker vi å utforske nye formspråk og prøver å kombinere tradisjonelle og moderne linjer, sier de to.

Eiendommen på Styrmannsholmen i Portør skal selges. I forkant får de nåværende eierne bistand av Arkitekthuset med søknadsprosessen og de nødvendige tillatelsene.

Erstatningshytter i Jomfruland nasjonalpark

Et spennende prosjekt Arkitekthuset for tiden er involvert i, gjelder fem mindre rødmalte bygninger på Styrmannsholmen som har vært benyttet til fritidsformål siden 60-tallet. At eiendommen ligger innenfor Jomfruland nasjonalpark og ved et friområde, gjør oppdraget til en komplisert øvelse, forklarer Løffler.

Ifølge Fylkesmannen er det vanlig med forbud mot oppføring av nye bygg, veier og kraftledninger, mens eksisterende hytter der det skal foretas større tiltak som innebærer faseendring eller utbygging og flytting, kan det gis tillatelse til etter søknad.

Robertstua

Styrmannsholmen er den største øya utenfor Portør og er en del av Jomfruland nasjonalpark. Holmen består av fem eiendommer, der to er bebygde fritidseiendommer. Den gjeldende eiendommen, Robertstua, består av to hytter, et anneks og to uthus. Mot sør grenser eiendommen til et naturvakkert og meget populært friområde for padlere og båtfolk.

Derfor har vi ønsket å trekke den nye bebyggelsen lenger mot nord enn dagens bebyggelse på eiendommen. Ved erstatning av hyttene på eiendommen har vi tatt utgangspunkt i ønsket om en meget diskret bebyggelse, der plasseringen og uttrykket tilpasser seg og underordner seg landskapet. En viktig forutsetning for vår prosjektering har vært å samle bebyggelsen og at byggetiltakene ikke medfører sprengning , sier Løffler.Fordi eiendommen allerede er privatisert og fordi dagens bebyggelse ligger ganske spredt og tett på strandlinjen, har Arkitekthuset fokusert på å erstatte bygningene med en mer diskret plassering av de nye hyttene i en naturlig kløft mellom to koller. Tiltaket vil da føre til mindre sjenanse for allmenn ferdsel enn dagens bebyggelse på eiendommen, forklarer han videre.

Framtidsrettet og forsvarlig

Med biologer på befaring har Arkitekthuset også forsikret seg om at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for natur- og kulturmiljø og at det er i tråd med bestemmelsene for fritidsbebyggelse angitt i kommuneplanene for Kragerø og i tråd med retningslinjene for Jomfruland nasjonalpark.

Nye bygninger som vil fremstå med et tidsriktig, moderne og terrengtilpasset uttrykk later til å være helt i tråd med hva både nye og eksisterende hytteeierne kan forholde seg til og glede seg over i årene som kommer.

Og vi gleder oss med dem. Det er fortsatt stor interesse for å investere i skjærgården. Og helt ærlig, man har det ikke bedre noe annet sted, når det godt og varmt, smiler Løffler.

Fakta:

Les mer om hva som er lovlig og hva som er forbudt i en nasjonalpark på www.fylkesmannen.no og om Jomfruland og Portør på www.jomfrulandnasjonalpark.no Les mere om Arkitekthuset og prosjekter på www.arkitekthuset.no

Kom til en uforpliktende prat

Arkitekthuset Kragerø AS holder til i lyse og attraktive kontorlokaler midt i Kragerø sentrum. Kontoret består av 7 medarbeidere med ulik kompetanse og prosjektbakgrunn.